Instellingen

Beslag op woning oud-raadslid Delfzijl

DELFZIJL - Ex-fractievoorzitter De Kruijff van Gemeentebelangen Delfzijl heeft beslag laten leggen op de woning van voormalig GroenLinks-raadslid De Weerd.

De Weerd beschuldigde De Kruijff van verkrachting van zijn partij-


genote Beulakker. Onderzoek door de Rijksrecherche leverde geen bewijs op en justitie zag af van vervolging.

De Kruijff zegt schade te hebben geleden door de kwestie en die wil hij verhalen op De Weerd.