Fusie Maatschappelijke Opvang en SMO Fryslân

LEEK - De Maatschappelijke Opvang in Leek en de SMO Fryslân gaan fuseren.
De bedrijven vangen mensen op, die dakloos zijn of dreigen te raken. Beide instellingen vinden dat ze samen beter in staat zijn om mensen te helpen, van inkomensbeheer tot hulp bij het zoeken naar werk.
Maatschappelijke Opvang en SMO Fryslân hebben in totaal 350 werknemers en 1400 cliënten. Beide instellingen hebben een gezamenlijk budget van 17 miljoen euro.
Maatschappelijke Opvang in Leek beheert woonvoorzieningen Het Buitenhuis en De Vleugel en crisisopvang Den Eikelaar in Leek, en Woonbegeleiding in de stad Groningen.