Werklozenplan Veendam oogst veel kritiek

Werklozenplan Veendam oogst veel kritiek
VEENDAM - Het plan om werklozen verplicht aan het werk te stellen in de groenvoorziening, valt slecht bij de landelijke belangenorganisatie voor werk- en inkomen.
De PvdA opperde het plan, als wapen in de strijd tegen het welig tierende onkruid in de Parkstad. De gemeente bezuinigde namelijk fors op het groenonderhoud en volgens veel inwoners heeft dat een wildernis tot gevolg.
De PvdA wil daarom dat werklozen verplicht gaan schoffelen, kantjes steken en gras maaien. Weigeren ze de schoffel ter hand te nemen, dan kan dat gevolgen hebben voor hun uitkering.
De belangenorganisatie vindt het echter een onzalig plan. Het gaat hier immers om banen die verdwenen zijn, omdat er geen geld voor was en nu moeten plots werklozen de klus klaren. Dat, zo zegt voorzitter Jan Laurier, is niet de manier waarop het moet.