Instellingen

Vragen over falende snuffelpalen

DELFZIJL - D66 in Provinciale Staten wil weten waarom het mis ging met de snuffelpalen op het chemiepark in Delfzijl.

De palen moeten alarm slaan, als er gevaarlijke stoffen ontsnappen. Tijdens een ontsnapping van zoutzuur, vorige maand bij Akzo, werkten veel snuffelpalen niet. Daardoor werden omwonenden niet gewaarschuwd.

D66 wil van de provincie, tevens toezichthouder, weten of de gezondheid van de Delfzijlsters in gevaar is geweest.