Provincie tegen torenflats langs de Waddenkust

Provincie tegen torenflats langs de Waddenkust
GRONINGEN - De provincie Groningen is fel tegen de bouw van torenflats langs de Waddenkust. De Tweede Kamer denkt daar anders over.
Tijdens de behandeling van de Planologische Kernbeslissing (PKB)Waddenzee steunde een meerderheid een motie van VVD en CDA die realisatie van woontorens langs het beschermde natuurgebied mogelijk maakt.
Gedeputeerde Bleker is het daar niet mee eens. Hij vindt flats langs de kust onnodig en vreest horizonvervuiling.