Historische panden Groningen krijgen extra subsidie

De Hippolytuskerk in Middelstum.
De Hippolytuskerk in Middelstum. © Stichting Oude Groninger Kerken
Eigenaren van cultureel erfgoed in het Groningse aardbevingsgebied kunnen extra subsidie aanvragen voor het onderhoud aan hun historische panden. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken.
Dat maakte de provincie donderdag bekend.

Erfgoedprogramma

Onder de noemer 'Erfgoedprogramma 2020-2023' komen er meer subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden bij voor onderhoud van historische gebouwen. Het extra geld wordt ook gebruikt voor onderwijs, om zo het vakmanschap in de bouw- en restauratiesector te vergroten.
De verwachting is dat het ook extra banen oplevert in de Groningse bouwsector.

Ook in de toekomst

'Met deze extra financiële mogelijkheden zorgen we ervoor dat het erfgoed in de provincie Groningen ook in de toekomst blijft bestaan. De historische gebouwen en landschappen zijn wat Groningen, Groningen maakt. En ze zijn dus belangrijk voor de identiteit, leefbaarheid, toerisme en recreatie. Ook dragen ze bij aan een aantrekkelijker economisch vestigingsklimaat', aldus de provincie.
Sinds 2017 werken de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samen in het erfgoedprogramma. Het geld daarvoor komt van het Nationaal Programma Groningen dat een looptijd heeft van tien jaar.

1,15 miljard euro

Het Rijk heeft daarvoor een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld.