Progressieve fracties zijn boos

GRONINGEN - Progressieve fracties in de gemeenteraad van Groningen zijn boos op de gemeente.Volgens de fractie heeft de gemeente een misleidende advertentie heeft geplaatst over het referendum in Groningen. Het referendum wordt waarschijnlijk begin volgend jaar gehouden en gaat over de vraag of de nieuwbouw van de Noordzijde van de Grote Markt moet doorgaan.Vo+lgens de fracties van GroenLinks, SP en Student en Stad schetst de gemeente in de advertentie een veel te positief beeld van de nieuwbouw. Het stadsbestuur schendt hiermee de toezegging dat de gemeente zich terughoudend en onpartijdig zou opstellen tijdens de campagne voor het refenerendum. Als de gemeente nog eens over de schreef gaat, vinden de fractie dat tegenstanders van de noordzijde ook de mogelijkheid moeten krijgen om op kosten van de gemeente een advertentie te plaatsen.
null