Alle verkeerslichten op oostelijke ring verdwijnen

Alle verkeerslichten op oostelijke ring verdwijnen
GRONINGEN - De stoplichten op de oostelijke ringweg in de stad Groningen verdwijnen. Alle kruisingen worden ongelijkvloers. De werkzaamheden zullen bovendien al over een paar jaar beginen.
De weg is nu nog in handen van het rijk, maar de provincie neemt het stokje over. Daardoor kan de aanpak van de oostelijke ring veel eerder beginnen. Het rijk had de aanpak gepland voor na 2030.
De oostelijke ring is vooral in de spits een knelpunt door de vele kruispunten die de weg rijk is. De provincie wil daarom alle verkeerslichten weghalen voor een ongelijkvloerse variant, zodat het verkeer beter kan doorstromen.
Zolang de kruisingen nog niet zijn aangepakt, komt er eerst tijdelijk een groene golf.