Stuurgroep Zuiderzeelijn start nieuw offensief

GRONINGEN - De Stuurgroep Zuiderzeelijn start een nieuw offensief richting de Tweede Kamer.
De stuurgroep grijpt de verkiezingscampagnes aan om de Zuiderzeelijn nog eens onder de aandacht te brengen. Het kabinet laat een besluit over de snelle spoorverbinding tussen Groningen en de Randstad liggen voor de nieuwe regering.
Om de nieuwe bewindslieden te overtuigen van het belang van de Zuiderzeelijn, heeft de stuurgroep een essay opgesteld van invloedrijke personen die voor de spoorlijn pleiten.
Onder de pleitbezorgers bevinden zich Bernard Wientjes namens de Nederlandse werkgevers, voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten en Gasunie-topman Marcel Kramer. Van Duitse zijde komt steun van ministerpresident Christian Wulff van Nedersaksen.