Noorden stelt manifest op voor nieuw kabinet

Noorden stelt manifest op voor nieuw kabinet
GRONINGEN - Groningen, Friesland en Drenthe stellen een gezamenlijk manifest op voor het nieuwe kabinet.Met het manifest willen de drie provincies de noordelijke belangen onder de aandacht brengen van de nieuwe, nog aan te treden regering.
Gedeputeerde Staten van de provincies stellen de komende weken de inhoud van het manifest vast. Daarna wordt het tijdens een gezamenlijke vergadering van de noordelijke provincies voorgelegd aan Provinciale Staten.
De verklaring is niet alleen voor het kabinet bedoeld. Het is ook een bekrachtiging van het feit dat de noordelijke provincies de komende jaren gezamenlijk blijven optrekken.