Poortje in Stad in 2008 geen jeugdgevangenis meer

GRONINGEN - Het Poortje in Groningen is vanaf 2008 definitief geen jeugdgevangenis meer.
De jeugdinrichting wordt dan een gesloten inrichting voor jongeren met gedragsproblemen. Criminele jeugd komt in de dependance van het Poortje in Veenhuizen te zitten.
Het was al langer de bedoeling deze twee groepen te scheiden, maar het wachten was nog op groen licht van het ministerie.
Het Poortje kan nu verder met de voorbereidingen voor de omschakeling. De inrichting komt nu onder jeugdzorg te vallen bijvoorbeeld, in plaats van onder justitie.
Ook zullen andere eisen gesteld worden. Zo komt er een uitgebreider behandelingsprogramma voor de jongeren en zullen de beveiligingsmaatregelen minder worden.