Hulpinstellingen zoeken allochtone bestuursleden

GRONINGEN - Het Nederlandse Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en Humanitas zijn samen op zoek naar allochtone bestuursleden in het Noorden.
De drie organisaties zijn specifiek op zoek naar allochtonen om beter aan te kunnen sluiten bij de samenleving.
De drie organisaties houden binnenkort voorlichtingsavonden voor geïnteresseerden.
De nieuwe bestuurleden krijgen een speciaal opgezette training voordat ze met het bestuurswerk beginnen. Daarnaast krijgen ze een mentor.