Quick Scan Delfzijl legt organisatie langs de meetlat

Quick Scan Delfzijl legt organisatie langs de meetlat
DELFZIJL - Delfzijl is bezig met een analyse van de sterke en zwakke punten van het ambtenarenapparaat.
Uiteindelijke doel van deze zogeheten Quick Scan is de organisatie nieuw leven in te blazen en het vertrouwen van de burgers te herstellen.
In januari wordt de analyse aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken aangeboden. Die zegde de gemeente extra steun toe, na het politiek debacle in de havenstad. Voorwaarde was wel dat Delfzijl met een solide plan zou komen om orde op zaken te stellen. De scan is onderdeel van dat plan.
Tegelijkertijd is het ook een onderbouwing van de wens om het ambtelijk apparaat uit te breiden. Bij de gemeente zijn 25 functies vacant. Het gemeentebestuur denkt extra geld te kunnen krijgen voor het versterken van de organisatie.