Eis schadevergoeding terecht

VEENDAM - Omwonenden van de vuilstortplaats in Veendam hebben recht op een schadevergoeding.Bewoners klagen al jaren over de waardevermindering van hun huizen.De gemeente gaf een onderzoeksbureau opdracht om de schade aan woningen op minder dan 300 meter van de vuilstort te inventariseren. Daaruit blijkt dat een aantal bewoners aan de Langeleegte in Veendam en Borgercompagnie voor schadevergoeding in aanmerking komt. Daarvoor is in totaal 160.000 gulden beschikbaar. De raadscommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu buigt zich maandag over het voorstel van burgemeester en wethouders.
null