IKN voorspelt forse toename kankerpatiënten

IKN voorspelt forse toename kankerpatiënten
GRONINGEN - Ziekenhuizen in het Noorden moeten zich voorbereiden op een grote toename van het aantal kankerpatiënten.
De komende 15 jaar stijgt het aantal gevallen met bijna 40 procent, zo heeft het Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN) becijferd. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing.
Ziekenhuizen moeten nu al rekening houden met de prognoses. De aanschaf van bijvoorbeeld PET-scans en MRI-apparatuur is nog wel snel te regelen, maar het opleiden van meer mensen vergt nu eenmaal tijd, zeker waar het specialisten betreft. En die zijn vooral nodig, omdat het ziekenhuis te maken krijgt met een complexere groep, die intensievere zorg vereist.
Ziekenhuizen moeten vermoedelijk miljarden investeren om de toename van het aantal kankerpatiënten het hoofd te kunnen bieden.