Subsidie voor energiebesparing Martini Ziekenhuis

GRONINGEN - Het nieuwe Martini Ziekenhuis heeft een subsidie van 530.000 euro gekregen van het rijk voor energiebesparing.
Het ziekenhuis wordt één van de drie meest energiezuinige ziekenhuizen in Nederland. De maatregelen bestaan onder meer uit een aangepaste klimaatbeheersing.
Het ziekenhuis komt naast het huidige ziekenhuis aan de Van Swietenlaan. Door het bestaande gebouw te koppelen aan het energiesysteem van de nieuwbouw, denkt het ziekenhuis jaarlijks een half miljoen euro op de energielasten te besparen.
Met de maatregelen verwacht het ziekenhuis bovendien de komende 20 jaar zijn totale uitstoot van CO2 met ruim 77 duizend ton te verminderen. De uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect.