Agenten leggen zich toe op overlast studenten

Agenten leggen zich toe op overlast studenten
GRONINGEN - Een primeur voor de regiopolitie Groningen. Het korps heeft als eerste in het land twee 'studenten-contactfunctionarissen'. Het duo bestaat uit de 28-jarige Matthijs Beukema en de 32-jarige Maaike Bult.
Zij zijn vanaf augustus bezig met het project en gaan zich toeleggen op problemen, veroorzaakt door studenten. Zo scoort lawaai, afkomstig uit studentenwoningen, doorgaans hoog.
De twee dienders hebben de afgelopen maanden contacten gelegd met diverse instellingen, zoals woningbouwverenigingen, studentenverenigingen en natuurlijk de universiteit en de Hanzehogeschool. Samen met deze organisaties brengen ze de problemen in kaart en geven ze voorlichting.