'Helpen waar het kan, maar niet ten koste van een ander'

CDA-Kamerlid René Peters grijpt de coronacrisis aan om in te zetten op een socialere samenleving ná de coronacrisie. De partijkleur is volgens hem dan even niet belangrijk. Nobel? Of waanzin, Beter Weters?

Terecht punt

'René Peters maakt wat mij betreft een terecht punt. De komende jaren zijn we wereldwijd bezig om er weer bovenop te komen. De coronacrisis heeft een zeer flinke economische impact. Om de economie te ontzien nemen de overheidsbestedingen fors toe, dat zien we nu al.'

Niet voor 'happy few'

'Daarbij moeten we in elk geval twee uitgangspunten hanteren als het aan mij ligt. Ten eerste moet de hele samenleving er weer bovenop geholpen worden en niet de happy few. Ten tweede moeten we het geld duurzaam (klimaatvriendelijk) besteden. Dat laatste is ook een terechte eis vanuit Europa. Het pleidooi van Peters voor een basisbaan en voor schuldnormalisatie past hier prima bij. Hopelijk sneuvelt zijn plan niet in het politieke gekonkel dat we helaas weer zien ontstaan.'

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen.

Zinvolle tijdsbesteding bieden

'Laten we beginnen met vast te stellen dat Nederland vergeleken bij heel veel landen een sociaal systeem heeft waar we vaak trots op kunnen zijn. Het betekent niet dat het perfect is en dat zal het ook niet worden. Toch blijft het goed om na te blijven denken hoe we mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen blijven helpen. Dat is vooral door ze een zinvolle tijdsbesteding te bieden in werk of sociale activiteit. Als daar de komende tijd weer energie in gestoken kan worden dan ben ik het daar mee eens.'

Tering naar de nering

'Toch zullen we ook mensen moeten helpen om te leren de tering naar de nering te zetten. Niet uit te geven wanneer dat niet kan. Daar valt nog veel te leren. Het komt voort uit een materialistische houding van mensen die vinden dat ze recht hebben op wat een ander ook heeft. Dat is niet zo. Dus, fijn dat hier aandacht voor is, maar het kan niet van een kant komen.

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie.

Hele mooie gedachte

'Heel fijn dat er nog idealisten zijn. Mensen die zonder voorbehoud mensen met financiële problemen altijd uit die problemen willen helpen door liefdadigheid. Een heel mooie, niet eens exclusief, christelijke gedachte.'

'Mooi is het niet'

'Maar zo mooi ís het niet. Moeten al die mensen (de meesten, denk ik) die gewoon werken als zij dat kunnen, niet onverantwoord met hun geld omgaan, en oppassende burgers zijn, daarvoor beloond worden met dit soort grootse compassie? Het lijkt me niet echt een stimulans voor het verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.'

Ethisch dubieus

'Vanzelfsprekend moeten we omzien naar de ander, en helpen waar dat kan en moet, maar niet door ten koste van de een de ander in de watten te leggen. Dit klinkt hard, maar het is dan ook een ethisch erg dubieus voorstel van meneer Peters.'

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt

Volksbelang boven alles

Al is voor sommige politieke partijen de coronacrisis hét moment om elkaar aan het mes te rijgen, ik zou willen dat in dit soort dramatische omstandigheden het belang van het land en ons volk boven alles gaat. Ook als er verkiezingen aankomen! Maar politieke opvattingen doen er wel degelijk toe voor de richting waarin we het nu geleerde willen laten landen. Voor de PvdA is sociale zekerheid, grond onder je voeten een kernwaarde. Eerst de mens, dan de aandeelhouder. De bevochten basisbaan in Groningen mag het hele land ten voorbeeld dienen.'

Leren van fouten

'Maar ook leren van fouten: het op orde brengen van het huishoudboekje na de economische crisis levert nu goed gevulde diepe zakken op, maar heeft ook schade aangericht. Zorg en onderwijs hebben daaronder geleden. Het marktdenken is te ver doorgeschoten: leven volgens de hoogste bieder en de goedkoopste productie, concurrentie in plaats samenwerking en ineens zit je met een tekort aan essentiële zaken.

Fatsoenlijke zekerheden

'Een kleine overheid, extreme privatisering, ieder voor zich, wetenschap is ook maar een mening, ongeremde veeteelt: tot voor een paar maanden een heel populair politiek standpunt… we zien nu de effecten. Mijn Nederland ziet er anders uit. En dat kan alleen wanneer iedereen naar vermogen belasting betaalt! Ook de KLM, ook Booking. Maar ook wij, de burgers. En daar willen we fatsoenlijke zekerheden voor terug!'

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen.

Ingezette beleid voortzetten

'Het zal de kunst zijn na de coronacrisis globaal het voorheen ingezette beleid voort te zetten. Dat zal niet meevallen. Je hoort krachttermen als 'moeten we de hele maatschappij op slot gooien om slechts enkele wat ouderen en andere kwetsbaren te redden?' Jort Kelder, vriend van premier Rutte, is daarvan een van de meest opvallende vertegenwoordigers. Rutte luistert op dit punt gelukkig niet naar zijn vriend.'

Gunstige feiten

Ook zal de economie gaan krimpen. En de staatsschuld neemt momenteel fors toe. Ook de schuld van Europa groeit. Zij doet dat door waardepapieren bij te drukken. Al met al geen gunstige feiten voor een socialere samenleving in de toekomst. Wel komt er door de crisis mogelijk een eind aan de zwakke posities van de honderdduizenden zzp'ers.'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad.

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid kunst_en_cultuur onderwijs boeren
Deel dit artikel:

Recent nieuws