Provincie: 'Dorpshuizen en wijkcentra hebben ook recht op coronacompensatie'

Het provinciehuis van Groningen
Het provinciehuis van Groningen © ANP
Dorpshuizen en wijkcentra in onze provincie vallen ten onrechte buiten de boot. Dat schrijft de provincie Groningen in een brief aan het Rijk.
De provincie heeft de problematiek onder de aandacht gebracht. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) zegt voldoende signalen te hebben ontvangen dat dorpshuizen in onze provincie het financieel moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis.
'Het heeft de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de Tegemoetkoming schade COVID-19’, staat in de brief van de provincie aan het ministerie van Economische Zaken. Met andere woorden, het kabinet heeft vooralsnog geen geld beschikbaar gesteld om dorpshuizen in de benen te houden.

'Hartstikke belangrijk'

'We hebben in onze provincie 150 dorpshuizen en wijkcentra en die zijn hartstikke belangrijk voor de sociale infrastructuur', zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken. 'Die moeten we met elkaar levensvatbaar houden voor dorpen en wijken. Als je niet oppast, storten deze structuren vrij snel ineen als er geen geld komt. De lobby om dit onder de aandacht te brengen is opgezet door de Vereniging Groninger Gemeenten en wij ondersteunen deze oproep van harte.'
Volgens Van Dekken is er een landelijke brief opgesteld vanuit de twaalf provincies. 'Daar ben ik blij mee, er is sprake van landelijke commitment.'

Leefbaarheid

Van Dekken hoopt dat het kabinet niet alleen oog heeft voor bedrijven in nood. De sociaal-democraat zegt verbaasd te zijn over steun aan ondernemingen als Booking.com en niet voor leefbaarheid. 'Dat kan allemaal wel. Het economische deel wordt relatief snel vlotgetrokken. Maar het voorzieningenniveau en zorgvoorzieningenniveau blijft achterwege. Dat baart mij zorgen.'
Van Dekken vreest een kaalslag wanneer dorpshuizen geen financiële compensatie krijgen vanuit het Rijk. De gedeputeerde met leefbaarheid in de portefeuille houdt er rekening mee dat het leefbaarheidsbeleid van de provincie opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. 'We moeten goed kijken wat straks nodig is in onze provincie.'