Nieuwe vorm van zorg in Stad

GRONINGEN - Een nieuwe vorm van zorg wordt geintroduceerd in de provincie Groningen.Het gaat om de 'ziekenhuisverplaatste zorg', die speciaal is bedoeld voor oudere patienten. Deze mensen liggen vaak tijdens het laatste deel van hun behandeling in een ziekenhuisbed, terwijl dit niet nodig of wenselijk is. Het is de bedoeling dat in verpleeghuizen speciale afdelingen komen voor deze patienten. Aan het experiment doen onder meer het AZG en het Martiniziekenhuis mee.
null