Gemeente Loppersum staat onder curatele

Gemeente Loppersum staat onder curatele
LOPPERSUM - De gemeente Loppersum komt financieel onder toezicht van de provincie te staan.
De gemeente kon de begroting voor 2007 niet sluitend krijgen. Ook de meerjarenraming 2008 tot 2010 vertoont aanzienlijke tekorten.
Loppersum bezuinigde onlangs vijftien ambtenaren weg, maar ook dat is onvoldoende gebleken.
Volgens gedeputeerde Tonnis Musschenga is er sprake van een zorgelijke situatie.