Veel klachten over nieuwe zorgverzekeringswet

Veel klachten over nieuwe zorgverzekeringswet
GRONINGEN - Bij de patiënten- en consumentenorganisaties Zorgbelang Groningen, Gelderland en Twente zijn honderden klachten binnengekomen over de nieuwe zorgverzekeringswet.
Er kwamen ruim vierhonderd klachten binnen over onder meer de dienstverlening van zorgverzekeraars, de administratieve afhandeling en premiebetaling .
Menzis heeft naar aanleiding van de klachten al een ombudsfunctie ingevoerd.