Ganzen spotten per sms

GRONINGEN - De Natuurschool in Groningen heeft een nieuw volgsysteem voor ganzen bedacht: Goosetrack.
Vogelliefhebbers kunnen vanaf volgende week de cijfercode van een geringde gans via sms doorgeven. Ze krijgen dan per sms informatie over het dier. Wetenschappers krijgen hierdoor mogelijk ook een beter beeld van het verspreidingsgebied van de ganzen.
Als de proef slaagt, zullen ook andere vogelsoorten in het volgsysteem worden ingevoerd.