Woningmarkt Oost-Groningen onder de loep

Woningmarkt Oost-Groningen onder de loep
OOST-GRONINGEN - Gemeenten in Oost-Groningen gaan samen met de provincie de woningmarkt in het gebied onderzoeken.
Reden voor het onderzoek is de gestage daling van het aantal inwoners in het gebied. Om een verdere leegloop tegen te gaan, is het van belang in kaart te brengen wat er gebeurt en waarom mensen wegtrekken.
Niet alle gemeenten doen mee. Vlagtwedde heeft aangegeven zelf een onderzoek te willen uitvoeren. De gemeente zal de uitkomsten van deze studie overigens wel overleggen aan de andere partijen.