Helperdiep is uitgebaggerd

GRONINGEN - De gemeente Groningen is klaar met het uitbaggeren van het Helperdiep.
De afgelopen tweeënhalve maand is er 38.000 kubieke meter verontreinigd slib uit het water gehaald.
Het baggeren gebeurde op een speciale, veilige manier, omdat in het Helperdiep explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog lag. Daarom werd de eerste baggerpoging in 2003 gestaakt.