Politie richt zich komend jaar op jeugdcriminaliteit

Politie richt zich komend jaar op jeugdcriminaliteit
GRONINGEN - Regiopolitie Groningen gaat volgend jaar de jeugdcriminaliteit op het platteland aanpakken.
Volgens korpschef Oscar Dros leidt het toenemende alcohol- en drugsgebruik van jongeren ertoe dat ze steeds vaker crimineel gedrag vertonen.
Dros wil dit aanpakken, maar beseft dat de politie het niet alleen kan doen. Er is al wel veel samenwerking met ouders, gemeenten en scholen, maar volgens de korpschef is dat nog teveel op vrijblijvendheid gebaseerd. Dros eist daarom voor volgend jaar de volledige medewerking van de gemeenten, scholen, jeugdwerk en de reclassering.