Weinig schot in sanering landbouwpaden

VEENKOLONIËN - De sanering van landbouwpaden in de Veenkoloniën die zijn verontreinigd met asbest, laat op zich wachten.
Vier jaar geleden bleek uit een streekproef dat enkele tientallen kilometers puinpaden van landbouwbedrijven in de Veenkoloniën in meer of mindere mate asbest bevatten. Die paden werden ooit met asbestpuin aangelegd, omdat dat spotgoedkoop was.
De verontreiniging in de Veenkoloniën levert dan wel geen direct gevaar op voor de volksgezondheid, toch vindt het ministerie van VROM een sanering wenselijk. Er is echter nog niets gebeurd, omdat betrokkenen het niet eens kunnen worden over de vraag wie de sanering moet betalen. De Dienst Landelijk Gebied brengt momenteel in kaart hoeveel kilometers paden verontreinigd zijn.