Statenlid Koller verbolgen

GRONINGEN - Het PvdA-Statenlid Koller ergert zich aan de hoge deelnameprijzen voor symposia en studiebijeenkomsten.Het Statenlid vindt dat dergelijke bijeenkomsten, zeker als ze gaan over noordelijke onderwerpen, voor Statenleden gratis zouden moeten zijn.Zo organiseerde het Nederlands Studiecentrum onlangs in het Groninger Museum een bijeenkomst over de economische ontwikkeling van het Noorden. Deelnamekosten: 1000 gulden per persoon. En de Rijksuniversiteit Groningen organiseert in november een bijeenkomst over de hogesnelheidstrein, waarvoor een kleine 500 gulden moet worden neergeteld. Koller vindt dit belachelijk hoge bedragen.
null