Zorgen over daling aantal weidevogels

GRONINGEN - Het gaat steeds slechter met de weidevogels in onze provincie. Vele soorten zijn verdwenen of komen nog maar in geringe aantallen voor. Dit blijkt uit het rapport 'De Toestand van Natuur en Landschap', dat woensdag in het provinciehuis werd gepresenteerd.
Vooral de grutto heeft het moeilijk in onze provincie. Ondanks maatregelen om zijn leefklimaat te verbeteren, komt de vogelsoort hier steeds minder voor.
Overigens gaat het in en om broedreservaten op en plaatsen waar boeren hun weilanden ecologisch beheren wel iets beter met de weidevogels.