Sitalsing: 'Meer invloed volk op politie'

GRONINGEN - Bewoners van wijken moeten meer invloed krijgen op het politiewerk.Dit zei de nieuwe Groningse politiecommissaris Sitalsing maandag bij zijn installatie.Sitalsing wil dat er per wijk plannen worden gemaakt over de inzet van agenten. Een panel, bestaande uit buurtbewoners en medewerkers van politie en justitie, moet na enige tijd beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald.
null