Noorden profiteert ook van welvaart

DEN HAAG - Nederland stond dinsdag weer in het teken van Prinsjesdag.Koningin Beatrix las traditioneel op de derde dinsdag in september de troonrede voor. Nederland staat er prima voor.De Miljoenennota leek wel een grote goed-nieuws-show en ook Groningen profiteert volop van de landelijke welvaart. Commissaris der Koningin Alders is zelfs enigszins verbaasd over de hoeveelheid geld, dat het kabinet de komende jaren te besteden heeft. Hij heeft desondanks goede hoop dat in gang gezette projecten door kunnen gaan.Minister Borst van Volksgezondheid was dinsdag de grote ster. Zij had dan ook heel wat extra geld uit te geven, maar liefst 3,7 miljard gulden. Dat geld zal hoofdzakelijk worden gebruikt om de wachtlijsten bij de thuiszorg en bij ziekenhuizen in te korten en voor betere werkomstandigheden voor het personeel in de zorg.Voorzitter Hamel van het Academisch Ziekenhuis Groningen plaatst wel kanttekeningen bij het beschikbaar stellen van de miljarden. Hij mist vooral plannen voor een structurele oplossing.Ook gedeputeerde Bleker ziet net als Hamel een aantal pijnpunten in het zorgbeleid. De gedeputeerde vindt het jammer dat er slechts 40 miljoen gulden beschikbaar is voor de huisartsen problematiek. Alleen de provincie Groningen heeft volgens Bleker al 7 miljoen gulden nodig. De 40 miljoen is volgens hem dan ool druppel op de gloeiende plaat.
null