Historische collectie elders onderbrengen

GRONINGEN - De historische collectie van het Groninger Museum mag onder voorwaarden elders tentoon worden gesteld.De provincie gaat onder voorwaarden akkoord met het plan van het Groninger Museum.Volgens de directie van het museum komt de collectie nu niet goed uit de werf en kan die beter in een ander museum geexposeerd worden. Te denken valt aan het Scheepvaartmuseum.Gedeputeerde De Meijer van Cultuur is niet tegen het lan van het Groninger Museum. Ze eist wel dat het museum eigenaar van de collectie blijft en zich blijft inzette voor de historische kunst van Stad en Ommeland. Het verwerveb van nieuw werk en het conserveren behoren ook tot de taken. De Meijer gelooft niet dat het museum middels het plan probeert af te komen van de historische collectie.
null