Zorg over uitkomsten rapport bodemdaling

GRONINGEN - GroenLinks in Provinciale Staten maakt zich grote zorgen over de uitkomsten van een rapport van oud-ingenieur Houtenbos van de NAM.
In het rapport staat dat de gaswinning onder de Waddenzee kan leiden tot een veel snellere bodemdaling dan tot nu toe is voorspeld. Het rapport werd maandagavond in tv-programma Nova naar buiten gebracht.
Houtenbos verwerpt in zijn verslag onder meer het 'hand-aan-de-kraan-principe' van de NAM. Die stelt dat de bodemdaling in de Waddenzee in de hand te houden is, door de gaswinning aan te passen. Houtenbos stelt juist dat er geen zekerheden zijn en dat de rekenmodellen van de NAM niet kloppen. Ondernemers uit het Lauwersmeergebied, die zich verzetten tegen de gaswinning, stappen met het rapport naar de Raad van State.
GroenLinks vindt het rapport 'uitermate verontrustend' en pleit voor meer duidelijkheid. Zolang die er niet is, moet de gaswinning stopgezet worden, vindt de partij.
Maar het rapport is bij de NAM en het ministerie van Economische bekend en eigenlijk zelfs te licht bevonden, zo stelt de Provincie. Rapportages van de NAM zelf en van Economische Zaken zouden zelfs veel uitgebreidere informatie bevatten over de bodemdaling.
In juni buigt de Raad van State zich over de rapportage.