Provincie wil regels voor woningbouw versoepelen

GRONINGEN - De Provincie Groningen wil de regels voor woningbouw versoepelen.
Het provinciebestuur bepaalt tot dusver hoeveel nieuwe woningen er per gemeente gebouwd mogen worden. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens een bron van ergernis te zijn voor zowel gemeenten als provincie. Zo frustreert het gemeenten dat ze niet meer huizen bij mogen bouwen en stoort het de provincie dat weer andere gemeenten juist de doelstelling niet halen.
Wat gedeputeerde Ineke Mulder betreft, wordt de kwantiteit losgelaten en komt er meer aandacht voor de kwaliteit van de woningen. Gemeenten krijgen daarbij een grotere vinger in de pap. Mulder wil met de gemeenten om tafel om hier afspraken over te maken.