Provincie wil grote intensieve veehouderij verbieden

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten willen een verbod op nieuwe, grote intensieve veehouderijen in Groningen.
Het provinciebestuur vindt het ethisch niet verantwoord om duizenden varkens en kippen in schuren te proppen. GS gaan daarom de provincie in om meningen van burgers te vragen over de bio-industrie. Daarna wordt het plan voorgelegd aan Provinciale Staten.
Voor zover bekend is Groningen de eerste provincie die op deze manier stelling neemt tegen de intensieve veehouderij. De vraag is wel of dit beleid wettelijk mogelijk is.