Stad doet zelf onderzoek naar woningbouwbehoefte

Stad doet zelf onderzoek naar woningbouwbehoefte
GRONINGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Groningen gaat zelf onderzoek doen naar de woningbouwbehoefte in de stad.
Het gemeentebestuur heeft onvoldoende vertrouwen in het onderzoek van de provincies Groningen en Drenthe. Daaruit bleek onlangs dat er na 2012 drastisch minder woningen nodig zijn in de stad.
Dat zou betekenen dat de ontwikkeling van diverse woningbouwprojecten, zoals Meerstad, in gevaar komen. Volgens wethouder Frank de Vries moeten overheden echter niet alleen op basis van woonwensen plannen maken.