Provincie akkoord met saneringsplan Winschoten

Provincie akkoord met saneringsplan Winschoten
WINSCHOTEN - De provincie steunt het saneringsvoorstel van het Winschoter gemeentebestuur voor de voormalige vuilstort aan de Meidoornlaan.
Buurtbewoners vinden die aanpak onvoldoende en eisen dat de hele stortplaats wordt schoongemaakt. Dat kost tientallen miljoenen euro's. Het plan van de gemeente kost zo'n 6 miljoen euro. Dan worden alleen de tuinen en het grondwater gesaneerd.