Lenie 't Hart mag niet laag vliegen boven Waddenzee

Lenie 't Hart mag niet laag vliegen boven Waddenzee
PIETERBUREN - De zeehondencrèche in Pieterburen krijgt geen toestemming om laag te vliegen boven het Waddengebied.
Directeur 't Hart had hiervoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Friesland, maar die vreest dat de vliegbewegingen de zeehonden storen.
't Hart wil vanuit een vliegtuigje op driehonderd meter hoogte de zeehondenpopulatie in beeld brengen. Ze hoopt aan te tonen dat er veel minder zeehonden in de Waddenzee leven dan onderzoekers van instituut Imares op Texel beweren. Imares en de crèche hebben al jaren een verschil van mening over de omvang van de zeehondenpopulatie.
De zeehondencrèche heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het afwijzen van de vergunning. Volgens 't Hart is voor de vergunningaanvraag advies ingewonnen bij Imares.