Corporaties gebruiken screening bij hoge uitzondering

Corporaties gebruiken screening bij hoge uitzondering
GRONINGEN - Bij hoge uitzondering gaan woningcorporaties in de stad Groningen voorwaarden stellen aan huurders als ze in een bepaalde straat willen wonen.
Het doel is de balans terug te brengen in wijken en straten waar bijvoorbeeld veel mensen klagen over overlast. Als een woning vrij komt in een dergelijke straat, bekijken de corporaties in overleg met andere buurtbewoners aan welke voorwaarden een nieuwe huurder moet voldoen. Als iemand aan het bewuste profiel voldoet, kan hij of zij voorrang krijgen bij het verkijgen van de woning.
De corporaties hebben al eerder volgens deze methode gewerkt. De vraag of de 'label-methode' helpt, is volgens directeur Yvonne Geerdink van woningcorporatie IN moeilijk te beantwoorden. Volgens haar is het labelen namelijk maar één onderdeel. Ook buurtbewoners helpen actief mee om de rust terug te brengen in hun wijk.