Concessie Arriva met een jaar verlengd

GRONINGEN - Arriva mag het stads- en streekvervoer in Groningen en een groot deel van Drenthe een jaar langer uitvoeren. Arriva is nu tot half december 2009 verantwoordelijk voor het busvervoer. Dat heeft het OV-bureau Groningen Drenthe maandag bekendgemaakt.
Volgens het OV-bureau is het contract verlengd, zodat er extra tijd vrijkomt om samen met de gemeenten een plan te maken voor het verbeteren van het openbaar vervoer. Het gaat dan onder meer om het beter afstemmen van het doelgroepenvervoer, zoals het gehandicaptenvervoer, op het openbaar vervoer. Ook het beter informeren van de reizigers over reistijden en de aansluiting op ander vervoer verdient meer aandacht. Daarvoor zal een geavanceerd informatiesysteem ontwikkeld worden.
Na het extra jaar kunnen ook andere vervoerders een poging doen de concessie voor het busvervoer binnen te halen. Het OV-bureau maakte verder bekend dat er vanaf volgend jaar 10 aardgasbussen gaan rijden in de stad Groningen.