Terrein Simmeren Schroot zwaar vervuild

GRONINGEN - Het voormalige terrein van Simmeren Schroot aan de Ulgersmaweg in Groningen is vervuild met olie, zware metalen, hoge concentraties asbest en andere kankerverwekkende stoffen. Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente Groningen.
Voor omwonenden en medewerkers van omliggende bedrijven zou er geen gevaar zijn. Uit luchtmetingen is gebleken dat de asbest niet in de omgeving is verspreid.
Het terrein moet binnen enkele jaren worden gesaneerd. Tot die tijd wordt het afgedekt.