Plan windmolenpark Delfzijl is 'onrealistisch'

Plan windmolenpark Delfzijl is 'onrealistisch'
DELFZIJL - De plannen voor de bouw van twintig windmolens op de Schermdijk en de Pier van Oterdum bij Delfzijl zijn onrealistisch. Dat zegt de Stichting Windhoek.
Volgens de stichting krijgt de Schermdijk in de toekomst een andere functie door de bouw van nieuwe zeesluizen. De dijk wordt een primaire zeekering en de molens kunnen dan niet blijven staan. Bovendien zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nooit toestaan dat er een buitendijks windmolenpark komt, zo zegt Windhoek. De stichting vecht al jaren tegen de komst van windmolenparken.