'Vuilstort Winschoten met damwanden afbakenen'

'Vuilstort Winschoten met damwanden afbakenen'
WINSCHOTEN - Bewoners van de Meidoornlaan in Winschoten vinden dat de voormalige vuilstort in hun straat met damwanden moet worden afgebakend.
Eigenlijk willen ze dat de stortplaats volledig wordt afgegraven, maar dit is te duur. Het gemeentebestuur van Winschoten stelt voor om de vuilstort gedeeltelijk te saneren, maar hier nemen de omwonenden geen genoegen mee. Ze eisen dat de stortplaats wordt gescheiden van hun percelen. De gemeenteraad vergadert woensdagavond over de kwestie.