RuG vult leemte energierecht

RuG vult leemte energierecht
GRONINGEN - Wie is er aansprakelijk als opgeslagen CO2 weglekt en schade veroorzaakt? De faculteit Rechten van de RuG heeft een onderzoekscentrum opgericht, dat zich met dit soort juridische vraagstukken rondom energie bezighoudt.
Energie wordt steeds belangrijker en er liggen een heleboel open juridische vragen. Het onderzoekscentrum wil deze gaten vullen. De onderzoekers richten zich om te beginnen op de opslag van CO2 naar aanleiding van de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven.