Flinke besparing dankzij 'bruine stroom'

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest wil bij de rioolwaterzuivering in Garmerwolde een nieuwe energiecentrale bouwen. Deze wekt, door een biologisch proces, elektriciteit en warmte op uit menselijke uitwerpselen.
De installatie kost een miljoen euro, maar door de hoge energieprijzen heeft het waterschap dat geld binnen drie jaar terugverdiend.
Zo'n warmtekrachtkoppeling (WKK) staat er nu ook al, maar het rendement van de nieuwe installatie is veel beter. Naar verwachting levert dat een besparing op van 300.000 euro per jaar. Volgens het waterschap komt de energiebesparing ten goede aan de burger, omdat de waterschapsnota lager uitvalt.
Het algemeen bestuur van het waterschap beslist binnenkort definitief of de nieuwe warmtekrachtkoppeling er komt.