Debat over uitspraken Verschuren anti-climax

Debat over uitspraken Verschuren anti-climax
GRONINGEN - Het interpellatiedebat over de vroegtijdige uitspraken van de Groningse wethouder Verschuren over de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (ROEZ) had woensdagavond niet veel om de hakken.
Verschuren zou tijdens een SP-bijeenkomst hebben gezegd, dat het onderzoeksrapport over ROEZ 'pittige conclusies' bevat. Afgesproken was, dat niemand in het openbaar uitspraken zou doen over het rapport.
Nadat burgemeester Wallage had gemeld dat de vertrouwelijkheid niet was geschonden, was de kous af.