'Gekraakte opslagruimte was niet brandonveilig'

GRONINGEN - De gekraakte opslagruimte van bioscooop Images in de stad was niet brandonveilig. Er was dus geen reden om in te grijpen. Dat zegt burgemeester Wallage naar aanleiding van vragen van de VVD.
Sinds twee maanden bivakkeerde in een opslagruimte van het pand een kraker. De directeur van de bioscoop wees herhaaldelijk op de in zijn ogen onveilige situatie die hierdoor ontstond. Volgens de gemeente was er echter, op basis van bevindingen van de brandweer, geen sprake van een acute noodsituatie. Daarom greep zij niet in. Toch was er zaterdag brand in de ruimte.
Volgens een woordvoerder van de brandweer sloeg de beoordeling van het pand op het gebruik als opslagruimte en niet als woonruimte. De VVD oordeelde daarom na de brand dat burgemeester Wallage de kraker de deur had moeten wijzen.
Maar volgens Wallage heeft de brandweer wel degelijk ook het gebruik als woonruimte beoordeeld, zoals bij elke kraak gebruikelijk is. De brandweer stelde vervolgens vast dat er geen noemenswaardig gevaar was en dus was er geen reden de kraker op straat te zetten.
Woensdag stelt de VVD aan het college van B en W mondelinge vragen over de kwestie.