Blunders en flaters rond conflict Hortustuin

GRONINGEN - Het conflict rond de bebouwing in de Hortustuin door de Rijksuniversiteit had niet hoeven escaleren.
Dat dit wel gebeurde had te maken met een opeenstapeling van blunders door zowel het college van B en W, de dienst RO/EZ en de Rijksuniversiteit Groningen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd.
De bebouwing in de tuin betreft een langslepend conflict dat in 2005 een hoogtepunt bereikte. Bewoners waren faliekant tegen bebouwing, organiseerden felle protesten en haalden hun gram via de rechter.
Fred Luider uit de Hortusbuurt treedt op namens de buurtbewoners en is tevreden met het rapport. Desondanks zou hij toch graag enige compensatie zien voor de buurt.
Inmiddels heeft de RuG een nieuw bouwplan gemaakt. Dit plan is in samenwerking met de bewoners opgesteld. Het is de bedoeling dat dit plan in de loop van volgend jaar wordt gerealiseerd.