Geen grootschalige gezamenlijke aanpak versterking en schadeafhandeling

Een woning in Woltersum in de stutten
Een woning in Woltersum in de stutten © Mario Miskovic / RTV Noord
Bijna driekwart van de meer dan 26.000 huizen die op de lijst staan om mogelijk versterkt te worden, heeft nog nooit een melding van aardbevingsschade gedaan. En bij de mensen die dat wel hebben gedaan, is de schade vaak al afgehandeld. Dat maakt een grootschalige gezamenlijke aanpak van schadeafhandeling en versterking vrijwel onmogelijk.
In september vorig jaar tekenden de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een samenwerkingsovereenkomst. De een is verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade en de ander moet zorgen dat de huizen in Groningen weer veilig worden.
Met een grootschalige samenwerking zouden veel Groninger verlost kunnen worden van de verschillende instanties waar ze mee te maken hebben. Het was daarnaast ook een grote politieke wens. Inwoners van het aardbevingsgebied krijgen nu nog regelmatig de ene na de andere bouwkundige expert over de vloer. Om nog maar te zwijgen over de verschillende zaakbegeleiders.

Enkele tientallen

Maar ruim een half jaar na de ondertekening van het convenant, blijkt dat de gezamenlijke aanpak eigenlijk alleen werkt in enkele tientallen individuele gevallen.
De gevallen waarbij de samenwerking zijn vruchten afwerpt, zijn met name complexe en langdurige dossiers. In sommige van die gevallen is een schadevergoeding gebruikt om meer mogelijkheden te hebben bij de versterking. De TCMG geeft aan dat ook een volledige sloop en nieuwbouw is betaald vanuit een schadevergoeding.

Weinig schade én versterken

Maar een grootschalige gezamenlijke aanpak kan dus niet, omdat er relatief weinig mensen zijn die zowel met schade als met versterken te maken hebben. Zo’n 71 procent van de Groningers die met de versterking te maken heeft, heeft nog nooit schade gemeld bij de TCMG. Van de 29 procent die wel een schademelding deed, is de melding bij driekwart al afgehandeld of in een vergevorderd stadium. De verklaring voor deze cijfers wordt nog onderzocht.

Schade is sneller klaar

In de samenwerkingsovereenkomst van het schadeloket en de instantie voor de versterking is daarnaast afgesproken niet op elkaar te wachten als de schadeafhandeling dan wel de versterking daardoor vertraagd wordt. In de praktijk is de schadeafhandeling vaak sneller klaar dan dat een huis aan de beurt is om versterkt te worden.
Ter illustratie: het opleveren van een rapport na een schadeopname duurt ongeveer een maand en het opleveren van een versterkingsadvies na een inspectie kost doorgaans tussen de vier en zes maanden.
De TCMG en de NCG blijven wel proberen om waar nodig en gewenst door de bewoners dossiers samen op te pakken. Bewoners met complexe dossiers worden daar nu actief voor benaderd.