Patiëntenorganisatie Zorgbelang en OZG gaan samenwerken

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda
Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda © Elwin Baas/RTV Noord
Het Ommelander Ziekenhuis gaat patiëntenorganisatie Zorgbelang Groningen de komende vier jaar nauw betrekken bij beslissingen rond het zorgaanbod.
Dat hebben de twee partijen onlangs afgesproken.
Wat het ziekenhuis betreft draagt deze samenwerking bij aan de relatie met de inwoners uit de regio en ook aan de kwaliteit van de (ziekenhuis)zorg in Noord- en Oost Groningen.

Thema's

Thema's die de komende jaren aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld eHealth, zorg voor laaggeletterdheid, zorg voor kwetsbare ouderen, een gastvrij ziekenhuis, preventie, en de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts.
Bestuursvoorzitter Hennie Sanders van het OZG: 'Wij vinden het belangrijk dat de wensen en verwachtingen van inwoners in Noord- en Oost Groningen ten aanzien van de zorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder, worden vertaald naar een concreet zorgaanbod van het ziekenhuis. Samen met Zorgbelang Groningen doen we projecten om dit nu en in de toekomst voor elkaar te krijgen.'

Betrekken

Bestuurder Edwin Klok van Zorgbelang Groningen: 'Het is nodig om inwoners te betrekken bij belangrijke keuzes over veranderingen in de zorg, zoals in het recente verleden de verhuizing van het ziekenhuis. Door hen te betrekken, kun je zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de toekomstige patiënten van het ziekenhuis.'